قلب

مهم‌ترین علل بروز تصلب شرایین!

تصلب شرایین زمانی اتفاق می‌افتد که رگ‌های خونی که اکسیژن و مواد مغذی را از قلب به سایر قسمت‌های بدن (شریان‌ها) حمل می‌کنند، ضخیم و سفت می‌شوند.

آیا قلب هم پیر می شود؟

قلب چندین رگ اصلی دارد و هر کدام از این رگ‌ها که از کار بیفتند بر اساس اینکه کدام قسمت قلب باشد آن قسمت قلب کار خود را ازدست می دهد؛ پس سکته بسته شدن رگ‌های قلب بصورت ناگهانی است. 

Call Now Button