نقایص مادرزادی قلب

ضعیف شدن قلب به چه معناست؟

بسیاری از شرایط می توانند باعث ضعیف شدن قلب شوند، وضعیتی که به عنوان کاردیومیوپاتی توصیف می شود. وقتی قلب ضعیف است، قادر به پمپاژ خون کافی برای رفع نیازهای بدن نیست.

درباره نقص مادرزادی قلب چه می دانید؟

نقص مادرزادی قلب یک مشکل در ساختار قلب است که کودک با آن متولد می شود. برخی از نقایص مادرزادی قلب در کودکان ساده هستند و نیازی به درمان ندارند. سایر نقایص مادرزادی قلب در کودکان پیچیده تر است و ممکن است نیاز به چندین عمل جراحی در یک دوره چند ساله داشته باشد.

Call Now Button